MENU

Melle (K2)

161
1

Animacja przygotowana na podstawie przesłanego scenariusza.
Przygotowanie storyboard'u, animacji wraz z rigowaniem postaci.
Dodatkowo została przygotowana muzyka oraz efekty dźwiękowe.